Afghanistanprojektet

Navnet Afghanistan er blevet et af de hyppigst anvendte ord i danske medier, begrundet i Danmarks engagement i det internationale arbejde i området. Men hvor meget ved vi i Danmark om afghansk kultur såvel i det store historiske perspektiv som i landets nutidige liv i dets mangfoldighed i hverdagen? Folkeuniversitetscenterets projektet ”Afghanistan for danskere” tager fat på denne problemstilling, bl.a. ved at oprette dette informationsteknologiske ”vindue” på vor hjemmeside, hvor den afghanske jurist Taj Mohammad Omidi introducerer området. Dette følges efterhånden op af fact-sheets, små publikationer og tilbud om foredrag i Folkeuniversitets-sammenhænge.

Projektets generelle formål er under overskrift ”Dialogens muligheder” med idemæssig baggrund fra Martin Buber og Erica Simon også at udvikle og afprøve Folkeoplysningens muligheder i integrationsarbejde. Hovedsynspunktet er, at integration i en fremmed kultur støttes, hvis processen begynder med at man f.eks. i Danmark får interesse for viden om den fremmede kultur, hvorved der også kan opstå erkendelse af tidligere sammenhænge og relationer (in casu Silkevejen mellem Europa og Asien.) Folkeuniversitetscenteret vil opbygge en tilbudsliste med emner og personer, der kan anvendes i undervisning og foredrag.

Introduktion v/ T. M. Omidi åbner i et nyt vindue HER

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle · Skærum Møllevej 4 · DK-7570 Vemb · Tlf.: +45 97 48 13 22 · Mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk...