Program for 2020

Her og i Skærum-nyt vil detaljerne om vores arrangementer løbende blive opdateret. Nærmere detaljer følger løbende. Vores arrangementer er åbne for alle.

Ændringer kan forekomme.

 

Betaling kan indbetales på reg. 8117 konto 0002860907. Angiv venligst titlen på foredraget og dit navn.

 

 

Støtteforeningens årmøde og generalforsamling er aflyst søndag den 26 april. En ny dato vil blive meldt ud, når Corona-krisen er overstået.

Foreløbigt program for foråret 2020:

Marts

- Lørdag, den 7. marts        

    - Hele dagen: Seminar om Bysantz

- Mandag, den 9. marts             

    - kl 19.30: Grænsen har skabt Danmark

- Lørdag, den 17. marts: Byzantinske Rige: - aflyst     

      Byzans, også kendt som "Det Østromerske Rige", havde det kristne Europas største by, Kostaninopel, som hovedstad og kulturelt centrum. Byzans spredte sin indflydelse ud over hele Europa. Den byzantinske periode er navnet på en bestemt historisk tid, 330-1453 e.Kr. Over 100 år varede dette rige, før det i 1453 bukkede under for tyrkernes angreb. Hvad betød dette rige for Europa dengang - og i dag? og hvorfor var det så sejlivet. Måske skyldes det, at det byzantinske er viljen til at tænke musik, ord og billeder sammen. Det byzantinske giver plads til tingenes betydning og er stærkt optaget af forholdet mellem ting, sted og ånd. Vi prøver med dette arrangement at sætte ord på musikken, teologien og kunsten i Byzans.

    - Kl. 10-12: Byzans i poesi og lyd v/ Uffe Holmsgaard Eriksen, postdoc, Syddansk Universit - aflyst    

      En stor arv fra Byzans er de tusinder af hymner, som stadig synges i ortodokse kirker i dag. I foredraget vil jeg først kort introducere til det byzantinske riges historie og litterære produktion for herefter at stille skarpt på hymnerne og kirkemusikken. En poet vil i særlig grad træde frem, nemlig hymnedigteren Romanos, som skrev dramatiske hymner til kirkeårets store fester i 500-tallet. Han regnes af mange for en af de største græske digtere i den byzantinske periode. Musikken fra den tid har vi ikke, men fra 1100-tallet findes en slags nodeskrift, som kan rekonstrueres. Vi skal høre eksempler på byzantinske hymner i rekonstruktion og på den måde få en fornemmelse af, hvordan musikken lød i Byzans.

    - Kl. 13-15: Min byzantinske notesbog v/ Biskop Elof Westergaard - aflyst    

      Litterære betragtninger over det byzantinske. Han skriver ud fra den personlige oplevelse og med de virkemidler, som tilgodeser det  personlige, prosa-digtet, epifanien og essayet. Det byzantiske giver plads til tingenes betydning og er stærkt optaget af forholdet mellem ting, sted og ånd.

    - Kl. 15:30-17: Byzans, silkens rige, kunst og kunsthåndværk v/ Annedagr Krag,  mag.art, arkæolog og tekstilforsker, sekretær i Den Danske Nationalkomite for Byzantinske studier: - aflyst    

      Dagmarkorpset kender vi i Danmark som en typisk dåbs- og konfirmationsgave til piger. Det oprindelige kors, der blev fundet i Sct. Bendts Kirke i Ringsted er et smukt eksempel på byzantinsk emaljearbejde fra 1000-årene. Et andet eksempel på byzantisk kunst er Ørnetæppet fra Knud den Helliges helgenskrin i Odense Domkirke. Tæppet er også et eksempel på byzantisk silkevævning.

      Vikingerne havde kontakt til Miklagard, som er Konstantinopel, Byzantiners hovedstad. Silke var forbundet med prestige, og det går tilbage til den byzantiske kejser Justinian (527-565), der brugte silke til at fremhæve sin magt. Byzans bevarede de efterfølgende 600 års monopolet på at fremstille silke i Europa.

      Pris pr foredrag 50 kr

      Tilmelding pr mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 97481322

- Lørdag, den 21. marts - aflyst    

    - kl 14: Ejderen, Danmarks gamle grænse mod syd - aflyst    

    - kl 16.30: Kongeåen, også en grænse - aflyst    

- Torsdag, den 26. marts - aflyst     

    - kl 19.30: Marens vilje - aflyst    

- Lørdag, den 28. marts - aflyst    

    - kl 10 – 15: Tegnekursus for bedsteforældre og børnebørn - aflyst    

- Søndag, den 29. marts - aflyst    

    - kl 10 – 15: Tegnekursus for bedsteforældre og børnebørn, fortsat - aflyst    

- Mandag, den 30. marts - aflyst               

    - kl 16: O, at illustrere H. C. Andersen - aflyst    

April                   

- Torsdag, den 2. april - aflyst                     

    - kl 15: Et kongeligt eventyr 

    - kl 17: H.C. Andersen & H.C. Ørsted – fortidens moderne naturvidenskab

 - Lørdag, den 18. april - aflyst    

    - kl 11.00 Europas grænser i 100 år                                                                                     

    - kl 15.00: 100 år med nederlag og sejre

    - kl 19.30: Genforening og fællessang

- Mandag, den 20. april - aflyst                  

    - kl. 19.30: Genforeningen og folkekirken

- Lørdag, den 25. april  - aflyst     

    - kl. 9.30 – 16.00: ”Dannelse og folkeoplysning for en ny tid”

    - Program

    - Kl. 9.30 Ankomst og kaffe.

    - Kl. 10.00 Brian Degn Mårtensson, lektor i pædagogisk filosofi, ph.d.-stipendiat, samfundsdebattør og blogger i Folkeskolen:               ”Skolens dannelses- og oplysningsopgave i dag. Har arven fra Grundtvig stadig betydning?”

    - Kl. 12.00 Frokost

    - Kl. 12.45 Mogens Kirkeby, DGI, politisk ansvarlig for Folkeoplysning & Aktivt medborgerskab: ”Hvordan ser vi i DGI vores bidrag       til folkeoplysningen?”

    - Kl. 14.00 Kaffe

    - Kl. 14.30 Lucas Skræddergaard, medlem af Dansk Ungdoms Fællesråds forretningsudvalg: ”Hvordan får vi unge tilbage til den

      offentlige debat, og hvorfor har de sociale medier skræmt dem bort?”

    - Pris: 275 kr. Indbetales på reg. 8117 konto 0002860907. Venligst anfør indbetalerens navn og ”Dannelse og folkeoplysning”.

    - Tilmelding senest den 21. april 2020 på telefon 9748 1322 eller e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    - Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb.

 - Søndag, den 26. april - aflyst                   

    - kl 13: Generalforsamling i Støtteforeningen

    - kl 14: Barn af grænselandet

    - kl 16: Karen Maries kaffebord

    - kl 16.30: Et liv i grænselandet – set i den store fortælling

- Mandag, den 27. april  - aflyst          

    - kl 19.30: Mit Sønderjylland

Maj

- Onsdag, den 6. maj  - aflyst                     

    - kl 15: Tyskland – Danmark - Europa

- Torsdag, den 14. maj               

    - kl 19: Jesper Theilgårds vejr

- Tirsdag, den 19. maj   - aflyst                   

    - kl 19 Vækstøkonomi på vildspor - Ombord på Titanic?

- Mandag, den 25. maj               

    - kl 15: Bæredygtig udvikling for alle?

Juni                    

- Lørdag, den 6. juni  - aflyst                       

    - kl 10 – 16: Thorkil Kristensen seminar

- Mandag, den 22. – 27.6. - aflyst  - Samme tema vil blive opslået næste år.man bedes holde øje med hjemmeside og opslag fra København   

    - Sommeruniversitet (aflyst)

- Fredag, den 26. juni                 

    - Jytte Abildstrøm

- Lørdag, den 27. juni - aflyst                     

    - Koncert

Dato:

Mandag d.11-06-2018, kl 14.00-17.00

Tilmelding til arrangementerne på telefon 97481322 eller

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pris: kr. 50kr.